480

L'equip

L’equip del Camí està format per diferents professionals de la salut i l’educació compromesos amb la tasca.

La nostra filosofia de treball es basa en el treball en equip, donant molta importància al contacte i la coordinació amb la família, l’escola i altres recursos externs per tal d’abordar

les problemàtiques globalment i atendre adequadament a la persona. El nostre tracte de confiança i el nostre compromís per la feina són puntals.