Logopèdia

Infanto-juvenil:

 • Retard del llenguatge i la parla
 • Trastorns del llenguatge
 • Específic (TEL)
 • Amb patologia adquirida
 • Lectoescriptura
 • Dislèxia, disgrafia i disortrografia
 • Rehabilitació miofuncional
 • Deglució atípica i dislàlies
 • Disfèmia
 • Discalculia
 • Disfonies infantils

Adults:

 • Rehabilitació del llenguatge i de la parla
 • Afàsia
 • Disàrtria
 • Demències
 • Disfonia